Roblox: Tổng hợp giftcode và cách nhập code Bee Swarm Simulator

Bee Swarm Simulator là tựa game Roblox hấp dẫn thu hút được sự quan tâm của rất nhiều game thủ với mọi lứa tuổi khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp giftcode và cách nhập code Bee Swarm Simulator giúp các bạn nhận được nhiều phần quà trong game.

Bee-Swarm-Simulator

Tải Roblox PC Tải Roblox Android Tải Roblox iOS

Roblox: Tổng hợp giftcode và cách nhập code Bee Swarm Simulator

Giftcode Bee Swarm Simulator

 • walmarttoys – Nhận thưởng 1 Marshmallow Bee, 1 Field Dice, 3 Micro-Converters, Pineapple Patch Boost, Pineapple Patch Winds, Super Smoothie, and Wealth Clock
 • FourYearFiesta – Nhận thưởng an Atomic Treat, Marshmallow Bee, Loaded Dice, Pink Balloon, White Balloon, Hard Wax, Topical Drink, Neonberry, four Micro-converters, four Tickets, four Honsuckles, four Strawberries, four Blueberries, four Pineapples, four Sunflower Seeds, four Bitterberries, four Moon Charms, 5x Wealth Clock, 4x Cactus Field Boost, 4x Sunflower Field Boost, 15x Cactus Field Winds, 15x Sunflower Field Winds, Super Smoothie, 10x Haste, 10x Red Boost, 10x White Boost, 10x Blue Boost, and 10x Precision. (NEW)
 • 500mil – Nhận thưởng Science Bear Morph, 2 Stump Field Boost, 1 Hour Conversion Boost, 5 Wealth Clock, 5 Gumdrops, 5 Field Dice, 3 Bamboo Field Boost
 • PlushFriday – Nhận thưởng many rewards
 • Roof – 5 Tickets
 • 38217 – 5 Tickets
 • Mocito100T – Stingers, Gumdrops, Coconuts, Inspire, Coconut Field Boost, Coconut Field Capacity
 • RedMarket – Pepper Patch Boost, Pepper Patch Capacity, Pepper Patch Market Boost [must join group]
 • Cubly – +1 Bumble Bee Jelly, +10 Bitterberries, +1 Micro-Converter, Capacity Code
 • Marshmallow – 1h Conversion Boost, Marshmallow Bee
 • SecretProfileCode – Ant Pass, Shocked Bee Jelly, Oil, Glue Buff, Enzymes Buff
 • Sure – Dandelion Field Boost (x3), 30m Conversion Boost, 2,500 Honey
 • Teespring – Bamboo Field Boost (x3), Bamboo Field Winds (x3), Marshmallow Bee
 • Wax – 5x Tickets, 5,000 Honey
 • Wink – Dandelion Field Boost (×7), 5x Tickets, 5,000 Honey, Haste+, Black Bear Morph
 • Buzz – 5,000 Honey
 • Nectar – 5,000 Honey
 • Bopmaster – 5 Tickets
 • Cog – 5 Tickets
 • Connoisseur – 5 Tickets
 • Crawlers – 5 Tickets
 • CarmensAnDiego – Nhận thưởng free stuff! (Ready Player Two Code)
 • Luther – Nhận thưởng free stuff! (Ready Player Two Code)
 • Dysentery – Nhận thưởng free stuff! (Ready Player Two Code)
 • Jumpstart – Nhận thưởng free stuff! (Ready Player Two Code)
 • Troggles – Nhận thưởng free stuff! (Ready Player Two Code)
 • 10mMembers – Nhận thưởng many free items
 • MondoOutage – Nhận thưởng many rewards
 • Banned – Nhận thưởng Stubborn Bee Jelly and Buff!
 • 1MLikes – Nhận thưởng free stuff!
 • WordFactory – Nhận thưởng free stuff! (Ready Player Two Code)
 • Millie – Nhận thưởng free stuff! (Ready Player Two Code)
 • Troggles – Nhận thưởng free stuff! (Ready Player Two Code)
 • BeesBuzz123 – 1x Cloud Vial, 5x Gumdrops, 3x Jelly Beans
 • ClubBean – Magic Bean, Pineapple Patch Boost (x2) [must me in Bee Swarm Simulator Club]
 • ClubConverters – 10x Micro-Converters [must be in club]
 • Discord100k – Marshmallow Bee Buff, Rose Field Boost (x3), Pine Tree Forest Boost (x3): +300% Pine Tree Forest Pollen, Spider Field Boost (x3), 3x Jelly Beans, 3x Gumdrops, 3x Moon Charm, 3x Tickets
 • GumdropsForScience – 15x Gumdrops

Cách nhập code Bee Swarm Simulator

Để nhập code Bee Swarm Simulator các bạn thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào Roblox sau đó chọn game Bee Swarm Simulator.
 • Bước 2: Nhấn chọn nút cài đặt hình bánh răng sau đó nhập chính xác mã code vào ô Promo Codes.
 • Bước 3: Nhấn nút Redeem để xác nhận.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm: Roblox Code Roblox
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.