Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.31c

Dota 2 đã cho ra mắt bản cập nhật mới 7.31c chỉnh sửa về tướng và trang bị để cân bằng game. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về bản cập nhật mới nhất này trong bài viết dưới đây.

Tải Dota 2

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.31c

Cập nhật về quái rừng

HARPY SCOUT

 • Take Off manacost mỗi giây tăng từ 2.5% -> 4%
 • Vision giảm từ 1800/1800 -> 1200/800

DARK TROLL SUMMONER

 • Raise Dead cooldown tăng từ 18 -> 20
 • Raise Dead duration giảm từ 40 -> 35

SKELETON WARRIOR

Cập nhật về trang bị

DESOLATOR

 • Soul Stealer max stacks giảm từ 25 -> 20

EYE OF SKADI

 • Hiệu ứng slow Movement/Attack Speed với melee heroes thay đổi từ 25%/25 thành 20%/30
 • Hiệu ứng slow Movement/Attack Speed với ranged heroes thay đổi từ 50%/50 thành 40%/60

SPIRIT VESSEL

 • Recipe cost tăng từ 1000 -> 1100

SATANIC

 • Damage bonus giảm từ 45 -> 38

URN OF SHADOWS

 • Recipe cost tăng từ 335 -> 375

VLADMIR’S OFFERING

 • Recipe cost giảm từ 400 -> 250

HELM OF THE OVERLORD

 • Bonus lifesteal tăng từ 15% -> 18%
 • Mana regen tăng từ 1.75 -> 2

WRAITH PACT

 • Vladmirs Aura radius tăng từ 900 -> 1200
 • Wraith Reprisal Damage Reduction tăng từ 25% -> 30%
 • Wraith Reprisal DPS tăng từ 25 -> 30
 • Cast Wraith Reprisal sẽ làm mất các Totem đã cắm ra trước đó (không stack được)
 • Bonus lifesteal tăng từ 15% -> 18%
 • Mana regen tăng từ 1.75 -> 2

Cập nhật về tướng

ARC WARDEN

 • Base damage tăng từ 47-57 -> 51-57

AXE

 • Base Health regeneration giảm từ 2.75 -> 2.5

BERSERKER’S CALL

 • Bonus Armor giảm từ 30 -> 25

BANE

 • FIEND’S GRIP: Max Channel time giảm từ 6 -> 5/5.5/6s

BLOODSEEKER

 • BLOOD MIST: Shard damage lên bản thân chuyển từ Pure sang Magical. Shard damage to enemies tăng từ 5% -> 7%. Shard cooldown giảm từ 4s -> 3s

BROODMOTHER

 • SPIN WEB: Mana Cost giảm từ 50 -> 40

CHAOS KNIGHT

 • CHAOS BOLT: Shard bonus range giảm từ 300 -> 150.

CHAOS STRIKE

 • Không còn Bonus Damage khi đánh lên Creep được điều khiển bởi Hero và Roshan

CHEN

 • Base Movement Speed tăng từ 300 -> 305

HAND OF GOD

 • Cooldown giảm từ 160/140/120 -> 150/130/110

CRYSTAL MAIDEN

 • FREEZING FIELD: Explosion damage radius tăng từ 300 -> 320. Move Speed slow tăng từ 30% -> 40%. Cooldown giảm từ 110/100/90 -> 90

DEATH PROPHET

 • SPIRIT SIPHONL: Shard fear duration giảm từ 2s -> 1.5s. Base health drain per second giảm từ 16 -> 10/12/14/16.

EXORCISM

 • Chỉ còn gây 50% Damage lên công trình

DISRUPTOR

 • THUNDER STRIKE: Mana cost giảm từ 130/140/150/160 -> 125/130/135/140

DRAGON KNIGHT

 • FIREBALL: Shard Damage Per Second giảm từ 80 -> 75

EARTHSHAKER

 • FISSURE: Mana Cost giảm từ 125/140/155/170 -> 120/130/140/150

EMBER SPIRIT

 • SLEIGHT OF FIST: Damage giảm từ 60/90/120/150 -> 45/80/115/150

ENCHANTRESS

 • ENCHANT: Giờ chỉ có thể thu phục Creep dựa theo Level của skill 4/5/6/6

ENIGMA

 • Eidolon magic resistance tăng từ 50% -> 60%
 • Eidolon bounty giảm từ 20-26 -> 18-24
 • Eidolon Experienced giảm từ 12 -> 10

HUSKAR

 • BERSERKER’S BLOOD: Strength as max health regeneration bonus giảm từ 20%/40%/60%/80% to 16%/34%/52%/70%

KEEPER OF THE LIGHT

 • Base movement speed giảm từ 330 -> 320
 • CHAKRA MAGIC: Mana restored giảm từ 100/180/260/340 -> 80/160/240/320
 • BLINDING LIGHT: Knockback duration giảm từ 0.8s -> 0.6s

LYCAN

 • Base Attack Speed tăng từ 100 -> 110
 • Summon Wolved Shard Lane Wolf tăng Damage từ 35-38 -> 38-40

SUMMON WOLVES

 • Tăng Damage từ 17-20/23-26/29-32/35-38 -> 20-23/26-29/32-34/38-40

MEDUSA

 • SPLIT SHOT: Damage giảm từ 50/60/70/80% -> 45/55/65/75%

STONE GAZE

 • Mana cost tăng từ 100 -> 150

NECROPHOS

 • REAPER’S SCYTHE: Permanent health regeneration giảm từ 3/6/9 -> 2/4/6
 • DEATH SEEKER: Cooldown tăng từ 14 lên 16. Manacost tăng từ 100 -> 125

DEATH PULSE

 • Heal giảm từ 60/85/110/135 -> 55/80/105/130

NYX ASSASSIN

 • IMPALE: Mana Cost giảm từ 105/120/135/150 -> 100/110/120/130. Spike radius tăng từ 125 -> 140

OMNIKNIGHT

 • HEAVENLY GRACE: Mana Cost tăng từ 80/90/100/110 -> 95/105/115/125

PHOENIX

 • ICARUS DIVE: Damage per second tăng từ 10/30/50/70 -> 15/35/55/75

PRIMAL BEAST

 • ONSLAUGHT: Có thể nghe thấy tiếng gầm khi sử dụng skill ngay cả khi đứng trong Fog of War. Move speed slow per stack giảm từ 10% -> 8%. Damage threshold tăng từ 35 -> 50
 • TRAMPLE: Base damage giảm từ 20/35/50/65 -> 12/28/44/60. Attack Damage Percentage giảm từ 40% -> 35%
 • ROCK THROW: Shard damage tăng từ 275 -> 300.
 • TALENTS: Level 20 talent Trample Attack Damage Percentage bonus giảm từ +30% -> +25%

PUDGE

 • DISMEMBER: Damage per second thay đổi từ 60/90/120 thành 80/100/120

PUGNA

 • Level 20 Decrepify Duration talent giảm từ +1.5s -> +1s

DECREPIFY

 • Cast range giảm từ 400/500/600/700 -> 400/475/550/625
 • Cooldown tăng từ 15/12/9/6 -> 16/13/10/7

NETHER WARD

 • Radius giảm từ 1600 -> 1400

SAND KING

 • SAND STORM: DPS thay đổi từ 20/45/70/95 thành 25/45/65/85
 • Mana cost tăng từ 70/75/80/85 -> 85

EPICENTER

 • Shard Epicenter Bonus Damage Per Pulse giảm từ 20 -> 10

TALENTS

 • Level 10 Talent +20 Sandstorm Damage per Second giảm -> +15
 • Level 15 Talent +150 Sand Storm Radius giảm -> +125
 • Level 25 Talent +40% bonus Sandstorm Blind/Slow giảm còn 35%

SLARK

 • DARK PACT: Mana Cost giảm từ 75 -> 65. Outgoing Damage thay đổi từ 75/150/225/300 thành 90/160/230/300

SPECTRE

 • Base HP regen tăng từ 1.5 -> 2.0
 • Base Agility tăng từ 23 -> 25
 • DISPERSION: Radius thresholds tăng từ 300-700 -> 400-800

STORM SPIRIT

 • Base armor giảm đi 1
 • Level 10 mana regeneration talent giảm từ +1.75 -> +1.5

OVERLOAD

 • Damage giảm từ 40/60/80/100 -> 30/50/70/90

SVEN

 • WARCRY: Movement Speed bonus tăng từ 8%/12%/16%/20% -> 10%/14%/18%/22%
 • Shard Passive Armor tăng từ 5 -> 7

STORM HAMMER

 • Stun duration thay đổi từ 1.25/1.5/1.75/2.0 -> 1.4/1.6/1.8/2.0
 • Manacost giảm từ 110/120/130/140 -> 110/115/120/125

TEMPLAR ASSASSIN

 • REFRACTION: Bonus damage giảm từ 25/50/75/100 -> 25/45/65/85

TIMBERSAW

 • WHIRLING DEATH: Stat loss percentage giảm từ 12% -> 10%. Stat loss duration giảm từ 13/14/15/16 -> 12/13/14/15

TINKER

 • Base Strength tăng từ 18 -> 19

LASER

 • Mana Cost giảm từ 110/130/150/170 -> 105/120/135/150

TINY

 • TREE GRAB: Building Damage giảm từ 55%/70%/85%/100% -> 40%/55%/70%/85%
 • GROW: Tree attack damage multiplier giảm từ 40/45/50% -> 20/30/40%
 • TREE THROW: Tree Volley giờ đây cũng có thêm hiệu ứng Slow
 • TALENTS: Level 15 talent from +40% Grow Damage with Tree thành +10% Status Resistance. Level 20 talent from +15% Status Resistance thành +40% Grow Damage with Tree

TROLL WARLORD

 • BERSERKER’S RAGE: Melee Form Base Attack Time cải thiện từ 1.45 -> 1.4
 • BATTLE TRANCE: Sửa lỗi đôi khi Troll bị mất sight của target trong Fog of War

UNDYING

 • TOMBSTONE: Cast Range giảm từ 600 -> 500. Zombie spawn interval tăng từ 4/3.5/3/2.5 -> 4/3.6/3.2/2.8

WARLOCK

 • CHAOTIC OFFERING: Golem Health tăng từ 1200/2100/3000 -> 1400/2300/3200 (Aghanim tăng từ 800/1600/2400 -> 900/1700/2600)

WINTER WYVERN

 • ARCTIC BURN: Duration tăng từ 8s -> 10s
 • SPLINTER BLAST: Secondary projectile speed tăng từ 650 to 800

WITCH DOCTOR

 • MALEDICT: Damage per Second tăng từ 7/14/21/28 -> 12/18/24/30

ZEUS

 • HEAVENLY JUMP: Distance tăng từ 450 -> 500
 • ARC LIGHTNING: Damage tăng từ 80/110/140/170 -> 90/120/150/180
 • LIGHTNING BOLT: Cast Point giảm từ 0.4s -> 0.3s

Kết thúc cập nhật Dota 2 7.31c!

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.31b

Chỉnh sửa về trang bị

BOOTS OF BEARING

 • Thời gian không thể giảm độ bền giảm từ 2 giây xuống 1,5 giây

ORCHID MALEVOLENCE

 • Bây giờ yêu cầu một công thức 300 vàng (Tổng chi phí của Bloodthorn cũng tăng thêm 300)

BRIGAND’S BLADE

 • Sát thương cộng thêm cho mỗi HP bị mất bây giờ là vật lý thay vì phép thuật

Chỉnh sửa về tướng

BATRIDER

 • Tốc độ di chuyển tăng từ 300 lên 310
 • STICKY NAPALM: Shard giờ có 50% cơ hội áp dụng Sticky Napalm khi tấn công
 • FLAMING LASSO: Mana Cost giảm từ 175/200/225 xuống 150/175/200
 • TIỀM NĂNG: Tài năng cấp 15 +25 Tốc độ di chuyển giảm xuống +20

HUSKAR

 • Agility giảm từ 13 + 1.6 xuống 10 + 1.5
 • INNER FIRE: Thời gian hồi chiêu tăng từ 14/13/12/11 lên 17/15/13/11
 • TIỀM NĂNG: Level 15 Talent +5 DPS của Burning Spears giảm xuống +4

LINA

 • Agility Growth tăng từ 2,1 lên 2,4
 • Intelligence Growth tăng từ 3,7 lên 3,8
 • LIGHT STRIKE ARRAY: Sát thương tăng từ 80/130/180/230 lên 100/150/200/250
 • LAGUNA BLADE: Manacost giảm từ 250/400/550 xuống 150/300/450

LONE DRUID

 • SPIRIT LINK : Tốc độ đánh cộng thêm giảm từ 16/34/52/70 xuống 16/32/48/64. Giáp chia sẻ giảm từ 10/15/20/25% xuống 8/12/16/20%.
 • TIỀM NĂNG: Talent cấp 15 -10 giây rút ngắn thời gian hồi chiêu của Savage Roar giảm xuống – 8 giây

LYCAN

 • TRIỆU HỒI SÓI: Sát thương giảm từ 24-28 / 32-36 / 40-44 / 48-52 xuống 17-20 / 23-26 / 29-32 / 35-38. Shard sói sát thương giảm từ 48-52 xuống 35-38

MEEPO

 • Agility Growth giảm từ 2,4 xuống 2,2
 • TIỀM NĂNG: Tài năng cấp 10 + 6 Sức mạnh không còn áp dụng hai lần cho Nhân bản

MORPHLING

 • Tốc độ di chuyển cơ bản tăng từ 280 lên 285
 • Tỷ lệ biến cải thiện từ 0,6 thành 0,7

NAGA SIREN

 • RIP TIDE: Hit threshold tăng từ 5 lên 6. Giờ sẽ kích hoạt trên Naga và tất cả các ảo ảnh của cô ấy cứ sau 6 lần tấn công từ Naga và các ảo ảnh của cô ấy kết hợp lại (kẻ địch bị trúng nhiều đợt thủy triều chỉ nhận 1 lần sát thương). Sát thương giảm từ 40/50/60/70 xuống 40/45/50/55.
 • TIỀM NĂNG: Talent level 10 +20 Sát thương Rip Tide tăng lên +30

PUCK

 • Năng lượng cơ bản hồi tăng từ 0 lên 0.5
 • Tỉ lệ biến tăng từ 0,8 lên 0,9
 • WANING RIFT: Khoảng cách tối đa tăng từ 300 lên 400

PUDGE

 • FLESH HEAP: Không còn có thể Dispell
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 30/25/20/15 xuống 20/18/16/14
 • Thời gian thay đổi từ 7 thành 5/6/7/8
 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 50 xuống 35/40/45/50
 • TIỀM NĂNG: Talent level 25 +1,5 Flesh Heap Str được thay thế bằng 1,6x Flesh Heap Str và Damage Block.

RIKI

 • Tốc độ di chuyển cơ bản giảm từ 320 xuống 315
 • BLINK STRIKE: Năng lượng tiêu hao tăng từ 50 lên 50/55/60/65
 • SLEEPING DART: Thời gian của Shard Sleep giảm từ 4 giây xuống 3 giây

STORM SPIRIT

 • ELECTRIC VORTEX: Thời gian hồi chiêu giảm từ 22/20/18/16 giây xuống 20/18/16/14 giây

TECHIES

 • BLAST OFF!: Giờ tự gây sát thương dựa trên HP hiện tại của Techies, thay vì HP tối đa. Sát thương bản thân giảm từ 50/45/40/35% xuống 35/30/25/20%.Sát thương kẻ địch giảm từ 275/350/425/500 xuống 200/300/400/500. Thời gian hồi chiêu giảm từ 45/40/35/30 xuống 39/36/33/30
 • STICKY BOMB: Vụ nổ giờ làm chậm kẻ địch trong bán kính vụ nổ đi 15/25/35/45% trong 2 giây
 • REACTIVE TAZER: Thời gian giải giới thay đổi từ 3 thành 2.4 / 2.7 / 3.0 / 3.3 giây
 • TIỀM NĂNG: Tài năng cấp 20 +100 sát thương bom dính được thay thế bằng +125 bán kính chốt / nổ bom dính

TERRORBLADE

 • METAMORPHOSIS: Thời gian hồi chiêu giảm từ 155 giây xuống 150 giây
 • REFLECTION: Bán kính tăng từ 475 lên 500
 • CONJURE IMAGE: Sát thương Illusion nhận vào giảm từ 320% xuống 300%

NHỎ BÉ

 • GROW: Giáp cộng thêm giảm từ 12/18/24 xuống 10/15/20. Sát thương thưởng của Cây giảm từ 50% xuống 40/45/50%
 • TIỀM NĂNG: Tài năng cấp 15 giảm từ + 50% Sát thương tăng thêm với Cây xuống + 40%

UNDYING

 • TOMBSTONE: Sát thương Zombie giảm từ 44-48 xuống 33-36

ZEUS

 • HEAVENLY JUMP: Giờ gây 20/50/75/100 sát thương. Giờ cho tầm nhìn trước khi gây hiệu ứng làm chậm / sát thương.

Kết thúc cập nhật Dota 2 7.31b

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.